V minulých dnech jsme dokončili vylepšení páteřních linek a osadili novou vysílací technologii na dalších místech. Zaměřujeme se na optimalizaci provozu, posílení páteřních spojů a nezapomínáme ani na záložní zdroje elektřiny, kde je potřeba :

  • Čelivo – upgrade vysílače, posílení nového vysílání
  • Libež stožár – výměna záložního zdroje za modernější typ
  • Mohelnice – přesun vykrývače na č.p.: 5, modernizace technologie
  • Soběšín bytovka – posílení nového vysílání, optimalizace rozložení klientských stanic
  • Čeňovice silo – přidání sektoru nového vysílení, optimalizace zatížení
  • Kladruby obec – přidání sektoru nového vysílení, optimalizace zatížení
  • Bendovo Záhoří – výměna technologie a osazení nového vysílání

Velice si vážíme našich klientů, a proto síť vylepšujeme a zkvalitňujeme a to i v menších obcích tak, aby kvalita služeb šla s dobou a byla co nejméně ovlivněna jinými ISP. Další upgrady a inovace připravujeme…

Mohlo by vás zajímat