Internet

Obecné informace

Jak je to s rychlostí a uploadem?

Asi vás napadne otázka, co znamená rychlost 1 – 6 Mbps za 385,- Kč / měsíčně. Vysvětlení je následující:

První údaj udává rychlost připojení, kterou máte plně garantovanou a pod kterou by vám rychlost neměla spadnout. Touto rychlostí stahujete z internetu například dlouhé soubory apod.

Druhý údaj udává hodnotu takzvaného urychlovacího režimu. Tuto rychlost běžně naměříte, touto rychlostí vám funguje web, pošta atd. V této rychlosti si stáhnete i malé soubory zhruba do velikosti 5 – 10 MB (větší pak stahujete garantovanou rychlostí).

Upload je u všech linek typu Home nastaven v poměru 1:4 vůči downloadu. U Business linek bývá upload a download vyrovnaný.

Za jak dlouho mi to “pojede”?

Objednávky na připojení se snažíme vyřizovat rychle. Většinou vás připojíme 2 až 3 pracovní dny od objednání. Samozřejmě před Vánoci či jinými speciálními akcemi se lhůta pro enormní zájem prodlužuje přibližně na týden.

Neškodí signál lidskému zdraví?

Ne, všechna zařízení jsou schválena a homologována pro provoz v České republice a odpovídají všem hygienickým normám. Mnohem vyšší úroveň záření vydává například mikrovlnná trouba nebo mobilní telefon.

Pro představu mobilní telefony vysílají až 10-ti násobně větší záření, které máte přímo u hlavy.

Jak na Wi-Fi působí počasí?

Vlivy počasí na kvalitu služeb jsou mnohdy dosti přeceňovány. Kvalitu připojení výrazně nezhoršuje ani mlha či hustý déšť. Klient, který se nachází v bližších vzdálenostech od přístupového bodu rozmary počasí nepocítí žádným způsobem, vzdálenější klienti mohou zaznamenat přechodné snížení úrovně signálu nebo zvýšení doby odezvy, ale i v tomto případě služba zůstává stále funkční.

Omezujete nějak P2P sítě?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď, vyplývající z naší politiky. Linku máte garantovanou a co si po ní pouštíte je jen vaše věc – odpověď je tedy ne, neomezujeme. Jediné, co je nutné aplikovat, je maximální počet spojení na jednoho klienta. Je nastaven na 100 – jde o to, že můžete stahovat maximálně 100 věcí nebo od 100 lidí naráz.

Některé stahovací programy jsou tak agresivní, že by stahovaly od tisíc uživatelů a to by již ovlivnilo ostatní klienty naší sítě. Pokud si tedy ve svém P2P programu nastavíte počet spojení třeba na 50 najednou, bude vše chodit jak má.

Upozornění: Provoz linek je ze zákona logován a na soudní příkaz nebo žádost Policie ČR musíme vydat výpis vašeho logu (co jste stahovali a co sdíleli).

Jaká je garantovaná dostupnost služby?

Z našich Všeobecných podmínek vyplývá, že jakoukoliv závadu jsme povinni začít řešit okamžitě po jejím nahlášení a obvykle je vyřešena nejpozději do 24 až 48 hodin.

Služba Wi-Fi však nemůže nahradit a není určena pro podniky nebo jednotlivce, kteří provozují např. elektronický obchod nebo další kritické aplikace. Může docházet k výpadkům sítě (např. rušením signálu třetí stranou), které nejsou ovlivnitelné naší společností. V těchto mimořádných případech bude Vlašimnet postupovat podle ustanovení Telekomunikačního zákona a v případě dlouhodobé nedostupnosti sítě by mohl odstoupit od smlouvy a kompenzovat nevyčerpané plnění.

Za dobu provozu naší sítě (v době psaní článku nezmála 3 roky) nebyl zaznamenán na síti výpadek delší jak 4 hodiny (pouze při výjimečných situacích jako orkán Kiryl nebo vichřice Emma, kdy nešla mnoho hodin elektrická síť).

Závady na klientských stanicích odstraňujeme v den nahlášení navečer, případně druhý pracovní den.

Nově připojený počítač mi nefunguje na internetu?

Připojení do sítě Vlašimnet je vázáno pouze na váš počítač, resp. síťovou kartu ve vašem počítači. Jakýkoliv jiný počítač s “cizí” síťovou kartou má zablokován přístup do Internetu.

Pokud máte doma svůj vlastní router, žádné omezení zde pochopitelně není.

Pokud máte nový počítač a chcete účet přeregistrovat, je nutné kontaktovat naši technickou podporu, kde nahlásíte novou adresu (MAC) síťové karty vašeho nového počítače. MAC adresu zjistíte zadáním příkazu “ipconfig /all” v příkazovém řádku, který spustíte kliknutím na “Start “-> “Spustit” a napíšete “cmd”.

Důvodem pro registraci MAC adres je bezpečnost a jasná definovatelnost jednotlivých zákazníků.

Chtěl bych se připojit, ale nevidím na váš přístupový bod?

V případě, že z vašeho bytu či firmy nevidíte na náš přístupový bod, je hodně složité připojení zrealizovat.

Kontaktujte nás telefonicky, domluvíme osobní změření signálu. Technik na místě situaci vyhodnotí a navrhne vám řešení.

V tomto případě se nabízí poslední možnost : umístit anténu na místo, odkud bude na náš přístupový bod zaručena přímá viditelnost, toho je možné dosáhnout následujícími způsoby:

 • domluvíte se s vaším sousedem o patro výš, zda si budete moci umístit anténu na jeho balkon. V nejlepším případě bude mít soused také zájem o připojení k internetu a celkové připojení vás tak může vyjít levněji, protože bychom mohli provést společnou instalaci.
 • kontaktujte správce domu/majitele/důvěrníka družstva/předsedu společenstva vlastníků s tím, že máte zájem o služby Vlašimnetu. Jsme schopni nabídnout slevu na instalace a měsíční paušály v případě hromadných instalací (již od 5 zájemců v rámci jednoho domu/vchodu)
 • pokud chcete připojení zrealizovat ve vaší firmě, domluvte se s majitelem objektu pro umístění antény na střechu objektu

Samozřejmě chystáme vybudovat v dohledné době další přípojné body, takže bychom potřebovali minimálně vědět, že máte zájem. Kontaktujte Davida Fialu DiS. a projevte zájem. Stačí napsat, že máte předběžný zájem, Pan Fiala se s vámi spojí a případně může provést přeměření signálu a technický průzkum a řekne vám, zda to půjde již nyní nebo nikoliv. My podle toho naplánujeme další přípojné doby tak, abychom se k vám dostali.

Technické informace

Omezujete nějakým způsobem objem přenesených dat?

Nikoliv, naši klienti platí pevný měsíční poplatek bez ohledu na množství přenesených dat. Svou linku, kterou si řádně platíte, můžete využívat dle vašich potřeb, nesmíte přitom ovšem porušovat platnou legislativu ČR nebo Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vlašimnet.

Přestala mi odcházet pošta z PC, internet jede

Pokud vám pošta normálně chodila a samovolně (bez zásahů do nastavení poštovního klienta) chodit přestala, je možné, že jste spadli do SPAMlistu našeho SMTP serveru pro odchozí poštu.

Ten je nasteven na jednu z nejvyšších úrovní bezpečnosti a hlídá, zda-li z vašeho počítače neodchází SPAM či jiná nevyžádaná pošta. Pokud tomu tak je, přeruší vám spojení na portu 25 (pouze zakáže odesílání pošty).

V tomto případě se podívejte, zda-li nemáte v PC nějaký vir či adware, spyware a jinou havěť. Pokud si počítač vyčistíte, server vás automaticky do hodiny odblokuje. Musíte provést jak odvirování, tak vyčištění od jiné havěti – je to důležité, antivir nedokáže najít vše. Například některý spyware, adware mu může “utéct”.

Jaký je rozdíl mezi privátní a veřejnou IP adresou?

Každý počítač připojený do sítě Vlašimnet má přiřazenou privátní IP adresu. Už podle názvu je patrné, že se tyto adresy používají v privátních sítích – těchto adres je dost a přidělujeme si je sami. Avšak není možné je využít pro přímou komunikaci s jiným počítačem v Internetu.

Na bráně do Internetu dochází k tzv. překladu privátních IP adres na veřejné IP adresy.Běžně se to děje například, když si prohlížíte webové stránky. Na to funguje jedna společná veřejná IP adresa Vlašimnetu. Z pohledu Internetu to vypadá, že Vlašimnet je jeden počítač a členové Vlašimnetu jsou skrytí za touto společnou adresou.

Problém nastane, když přijde požadavek z Internetu na nějakou službu (například www stránky), která je uvnitř Vlašimentu. Tato žádost přijde na společnou veřejnou IP adresu. Ale požadavek nic neobslouží. Není totiž jasné, který z počítačů ve Vlašimnetu ho má vlastně obsloužit.

Pokud má nějaká privátní IP adresa přiřazenou svou vlastní veřejnou IP adresu, potom je jasné, který počítač má požadavek obsloužit a najednou je tento počítač přímo viditelný z Internetu.

Veřejné IP adresy (oproti privátním) mají své výhody i nevýhody

Výhody jsou zejména

 • přímá dostupnost počítače z venku z Internetu, například z práce, od kamarádů mimo Vlašimnet atp.
 • možnost provozování veřejných serverových služeb, např. webové stránky, FTP, SSH
 • přímá komunikace některých programů – například přenosy souborů přes ICQ
 • vyžadováno některými síťovými hrami

Nevýhody jsou

 • ztráta ochrany proti virům a útokům hackerů – každý si musí řešit sám
 • ztráta anonymity – je jasné, kdo kam přistupuje
 • riziko pro nezkušené uživatele
 • pokud na počítači sdílíte nelegální věci nebo máte nelegální software, mohou jít úřady a instituce, které to zajímá, přímo k vám. Jak se říká: “Na internetu jste sami za sebe”.
 • na žádost Policie ČR musíme sdělit, kdo veřejnou IP adresu používá (například používá P2P sítě, torrenty, jiné výměnné sítě a sdílí, co nemá).

Jaký je rozdíl mezi 2,4 GHz a 5 GHz?

Frekvence 2412 MHz až 2472 MHz (zkráceně pásmo 2,4 GHz) jsou v České republice oficiálně povoleny pro bezlicenční provoz již mnoho let, proto se především v místech s větší hustotou obyvatelstva můžeme setkat s rušením, které vzniká při současném provozu většího počtu zařízení. Svou cenou i dostatečnou kvalitou však stále vyhovují většině klientů. Pásmo je dostupné všude, kde má Vlašimnet pokrytí, ve Vlašimi jej již nedoporučujeme pro velké zarušení.

Pásmo 5 GHz je povoleno výrazně kratší dobu. Díky stále ještě vyšší ceně zařízení a většímu počtu vzájemně se nerušících frekvencí toto pásmo nabízí výrazně vyšší spolehlivost a dobu odezvy méně náchylnou ke kolísání. V kombinaci se zcela jinou modulací pak dovoluje nabízet vyšší rychlosti, čímž se vybízí k nasazení u náročnějších klientů, například požadujících nízkou latenci, využívajících VoIP telefonování atd. V tomto pásmu se dá předpokládat progresivnější růst rychlostí, proto se vyplatí si cca 1000,- Kč při instalaci připlatit.

Používané jednotky

Při používání jednotek pro rychlost přenosu dat (měřeno v počtu přenesených jednotek za vteřinu, značeno “/s” či anglicky ps) se používají předpony kilo, mega a giga. Důležité je správné použití základní jednotky, zda-li se jedná o bit (b) či bajt (B),a platí vztah 1B = 8b.

Napíše-li tedy někdo, že “rychlost je 2 Mbps”, tento zápis znamená 2 mega bity za vteřinu, tedy cca 0,256 mega bajtů za vteřinu, tedy 256 kilo bajtů za vteřinu (kBps).

Instalace

Potřebuji připojit více počítačů

Potřebujete připojit více počítačů? V tom není žádný problém a existují dvě možnosti:

Drátové připojení počítačů

Z přijímacího AP povede kabel do routeru, který vám data rozbočí až do 4 PC. Ke každému PC vede z routeru samostatný kabel. Tahání kabelu ani nastavení routeru vám neúčtujeme – platí zde jednotná cena 500,- Kč vč. DPH. Je to vhodné a spolehlivé řešení.

Drátový router

Bezdrátové připojení počítačů

Pokud máte doma například více notebooků s integrovanými Wi-Fi kartami, je pro vás vhodným řešením použití routeru bezdrátového. Ten vám doma vytvoří vaši privátní síť, která je pochopitelně zabezpečena. I tento router má 4 výstupy pro připojení počítačových stanic. Toto řešení stojí včetně instalace a nastavení klientských stanic 1300,- Kč vč. DPH. Řešení nedoporučujeme v panelových domech a hodně zarušených oblastech. Vaši privátní síť nemáme pod dohledem a může zde dojit k zarušení či jiným problémům.

Bezdrátový router

Mohu použít vlastní Wi-Fi zařízení, které mám?

Ano, využití vlastního Wi-Fi zařízení integrovanévo v PC nebo notebooku, které podporuje standard 802.11 a / b / g je možné, zpravidla však jen v nejbližším okolí našeho vysílače. Vzdálenějším klientům se musí připojit externí anténa pro příjem dostatečně silného signálu. Některé PCMCIA karty však přípojku na externí anténu nemají.

Pokud-li máte vlastní instalační sadu (AP, propojovací pigail, externí anténu) je použití pochopitelně také možné. Je-li vše v pořádku a odpovídá normám ČTÚ není důvod zařízení nepoužít. V tomto případě také neplatíte za instalaci nic. Jedinnou nevýhodou je záruka. V případě problémů vám němůžeme s reklamací pomoci. Máte-li zařízení od nás, nejdříve Vám jej vyměníme a pak si záruku řešíme již sami.
Doporučujeme využívat zařízení, která standardně dodáváme, máte na ně od nás neomezenou záruku po celou dobu, co jste našimi klienty. Na vaše zařízení vám nemůžeme dát žádnou záruku a ani plně garantovat provoz.

Potřebuji pro montáž stavební povolení?

Způsob montáže, který naši technici využívají nevyžaduje vydání stavebního povolení.

U některých instalací však může být vyžadováno povolení vlastníka nemovitosti, například pokud bydlíte v bytovce, rodinném domě (jehož nejste majitelem) atd. Souhlas stačí pouze ústní.

Poplatky

Mohu platit složenkou nebo pomocí SIPO?

Možnost placení složenkou nebo pomocí SIPO (obě služby České pošty s.p.) jsme pro nesmyslné a stále se zvyšující poplatky zrušili. Máte v podstatě 3 možnosti, jak za internet platit:

 • Trvalý příkaz v bance – jeho šablonu vám technik vyplní při instalaci (akceptuje ho většina českých bank). Zajdete s ním do banky a necháte si založit trvalý příkaz k úhradě. Částku doporučujeme posílat vždy k 12. dni v měsíci, aby u nás byla spolehlivě do 15. dne, což je vždy den splatnosti.
 • Posílání faktur – jste-li podnikatel nebo firma posíláme vám každý měsíc (vždy první pracovní den) fakturu se splatností 15. dne v měsíci. Faktury lze zasílat e-mailem (zdarma) nebo pomocí České pošty s.p. – zpoplatněno.
 • Vložení hotovosti na přepážce ČS a.s. – poslední možnost. Pokud chodíte pravidelně do České spořitelny a.s., můžete platbu za internet vkládat na náš účet : 528 702 369/0800 v hotovosti. Je důležité uvést svůj variabilní symbol = číslo smlouvy, jinak vaši platbu nemůžeme rozpoznat.

Kolik stojí servisní zásah u nás doma?

Pokud je závada na naší straně (například selhalo AP, natekla voda do antény, přetrhl se kabel atd.) je servis ZDARMA.

Pokud je závada na vaší straně nebo zaviněná neoprávněnou obsluhou je servis logicky zpoplatněný. Například za nastavení IP adres, prodloužení UTP kabelu, nainstalování síťové karty vám technik naúčtuje 100,- Kč za každou započatou hodinu. Tato cena pochopitelně neplatí pro různé přeinstalace, odvirování atd. To standardně není náplň servisu. S technikem se můžete dohodnout, že vám například reinstalaci provede, ale až dle dohody.

Kolik stojí veřejná IP adresa?

Získat veřejnou IP adresu není ve Vlašimnetu problém, stačí o ni pouze požádat e-mailem a uvést důvod jejího využití.

K základním paušálům v rozmezí 350 Kč – 585 Kč si připlatíte 100,- Kč / měsíčně. Máte-li vyšší paušál, je veřejná IP adresa zdarma.

Lze nějak ušetřit na instalaci?

Ano, v zásadě je to možné a na dotazy našich klientů nabízíme následující možnost. Standardní instalace je vázána na smlouvu bez úvazku.

Pokud si přejete ušetřit, je možnost ke smlouvě podepsat dodatek s úvazkem na minimální dobu, co budete našimi klienty. My vám na oplátku slevíme z ceny instalace a to následovně:

 • úvazek na 12 měsíců – sleva z instalace 50%
 • úvazek na 24 měsíců – instalace ZDARMA

V případě, že byste od smlouvy odstoupili dříve, musíte doplatit nominální cenu instalace v plné výši.

Zasílání faktur e-mailem nebo poštou?

Umožňujeme pochopitelně jak zasílání faktur pomocí e-mailu, tak i klasicky dopisem pomocí České pošty s.p.

 • Faktury zasílané e-mailem – tyto jsou pochopitelně zdarma. Faktura vám přijde ve formátu PDF, kterou si uložíte na disk a vytisknete.
 • Faktury zasílané pomocí České pošty s.p. – tento typ faktur je od 1.5.2008 zpoplatněn 15,- Kč za každou odeslanou fakturu.

Všem doporučujeme zasílání vyúčtování e-mailem. Ušetříte.

Jakým způsobem a kdy nám platit?

 • U tarifů BUSINESS platíte služby zpětně na základě faktury doručené buď klasickou nebo e-mailovou poštou.
 • U tarifů HOME jsou služby předplacené. Ceny za služby jsou stanovené jako měsíční paušální poplatek – platíte tedy každý měsíc stejnou částku dle vámi zvoleného tarifu. Klienti si též mohou předplácet na libovolnou dobu dopředu, např. kvartálně.

Kdy obdržím účastnickou smlouvu?

Smlouvu předáváme ve většině případů po provedení instalace (technik ji s vámi na místě vyplní) nebo ji obdržíte poštou do sedmi dnů od aktivace služby, není-li možné sepsat ji na místě.

Smlouva bude vypracována ve dvou exemplářích, přičemž oba podepíšete, jednu si necháte a druhou odevzdáte technikovi (nebo nám doručíte dle dohody).

Součástí každé smlouvy je samotná smlouva s údaji obou smluvních partnerů, všeobecné obchodní podmínky a dále technická specifikace linky nutná pro její nastavení atd. Ke smlouvám typu HOME dodáváme i vzor trvalého příkazu (technik vám jej předvyplní), který akceptuje většina našich bank.

Co je v aktivačním poplatku?

Vzhledem ke zkušenostem s instalacemi u zákazníků je nutné si ujasnit, co všechno je součástí instalace a co její součástí není, a tudíž může být zpoplatněno. Naším cílem je poskytovat internet, nikoliv provádět údržbu a optimalizaci klientských PC.
Samozřejmě velice rádi provedeme také údržbu PC, ale tato služba je zpoplatněna a není součástí ceny za instalaci internetu od Vlašimnetu.

Součástí instalace je

 • Montáž antény a protažení vysokofrekvenčního anténního kabelu
 • Instalace a zprovoznění klientského bodu u antény
 • Protažení síťového kabelu od klientského bodu k PC zákazníka
 • Nastavení jednoho PC zákazníka

Dále je technik povinnen

 • Nastavit jedno PC zákazníka
 • Vyzkoušet a předvést funkčnost internetu (ping, otevření zvolené stránky na internetu)
 • Nastavit poštovního klienta nebo předat údaje pro nastavení klientem samostatně
 • Sepsat s klientem smlouvu

Součástí instalace není

 • Odstraňování virů, spyware, adware
 • Odinstalování jiných aplikací, her apod.
 • Reinstalace operačního systému
 • Odstraňování nepotřebného HW a příslušenství
 • Poskytování warez aplikací, nelegálních verzí operačního systému apod.
 • Při instalacích v panelových domech lištování v bytech zájemců (lze domluvit za příplatek)

Technik dále může

 • Odmítnout provést instalaci internetu na PC, které není k tomuto vhodné, je zastaralé nebo nedostatečně vybavené (síťové karty do PCI slotu poskytujeme, ale nejsou v ceně instalace)
 • Odmítnout provést dodatečné práce ihned během instalace díky časové vytíženosti
 • Může nabídnout provedení dodatečných prací, ale veškeré práce nad rámec instalace jsou zpoplatněny dle aktuálníího ceníku (cca 200,- Kč za každou započatou hodinu práce).

WiMAX

Co je to WiMAX?

WiMAX je zkratka anglického označení „Worldwide Interoperability for Microwave Access“.

WiMAX je první otevřené řešení pro bezdrátový přístup v pásmech 2–11 GHz, které díky vyspělým technologiím, vyššímu vysílacímu výkonu a použití směrových antén nabízí velký dosah signálu – teoreticky kolem 50 km při přímé viditelnosti a několik kilometrů v městské zástavbě při využití spojů bez přímé viditelnosti (NLOS).

Další výhodou je kapacita připojení do 75 Mb/s, kterou lze bez problémů rozdělit mezi desítky klientů a každému z nich garantovat stabilní přenosovou rychlost. Další vlastností je zabudovaná podpora QoS. Řízení kvality služeb (QoS) umožňuje na wimaxových spojích provozovat například IP telefonii nebo přenášet video v reálném čase a v dostatečné kvalitě. Dalším cílem WiMAX Fora, které sdružuje několik desítek společností, je standardizační proces, který má zajistit, aby širokopásmové bezdrátové technologie od různých výrobců vzájemně spolupracovaly.

Hlavním účelem WiMAXu je nasazení vyspělých funkcí v jednotné technologii a snížení nákladů na zařízení výrobců, kteří jsou členy skupiny WiMAX Forum.

Jaký je dosah technologie WiMAX?

WiMAX lze v rámci přímé viditelnosti provozovat na vzdálenost několika desítek kilometrů. Jeho výhodou je, že funguje i bez přímé viditelnosti, je tedy vhodný například do zastavěných oblastí, kde lze klienty připojit na vzdálenost řádově jednotek kilometrů.

U WiMAXu nehrozí rušení signálu ani jeho kolísání jako u Wi-Fi.

Lze WiMAX srovnat s technologiemi 802.11?

Technologie dle norem 802.11x jsou určeny pro tzv. volné pásmo 2,4 GHz. Kdokoliv má možnost si zařízení pro pásmo 2,4 GHz zakoupit a provozovat ho kdekoliv v ČR. Díky snižování cen jsou přístroje s technologiemi 802.11 natolik dostupné, že v mnoha oblastech dochází k zahlcení volného pásma a rušení jednotlivých zařízení. To má za následek výpadky spojení, snižování rychlosti připojení a mnohdy vede dokonce k nemožnosti tato zařízení provozovat (např. ve velkých městech).

Technologie založené na standardu 802.11 jsou primárně navrženy k používání v menších bezdrátových sítích obvykle interního charakteru. Wimaxové řešení je koncipováno jako robustní technologie pro bezdrátové sítě MAN (Metropolitan Area Network) a používá veškeré dostupné techniky na zajištění bezvýpadkového provozu ve venkovním prostředí. WiMAX pracuje v licenčním pásmu 3,5 GHz, které je určeno pro multipointové spoje s buňkovou architekturou. Každý provozovatel má vyhrazenou svoji část pásma a ČTÚ mu garantuje, že tuto frekvenci nebude využívat v dané oblasti nikdo jiný.

WiMAX je díky tomu nesrovnatelně spolehlivější než Wi-Fi a díky pokročilým možnostem správy šířky pásma a řízení kvality služeb vytváří kvalitní infrastrukturu např. pro poskytovatele internetu, hlasových služeb nebo firemní zákazníky.

Lze na WiMAXu provozovat kritické aplikace?

Ano, lze. WiMAX má přímo zabudovanou podporu QoS, tedy řízení kvality služeb. Jednotlivým typům provozu je tak možno přiřazovat prioritu a zajistit tímto způsobem u kritických dat jejich upřednostnění v systému. Na WiMAXu lze tedy spolehlivě provozovat IP telefonii nebo videostreaming a data vždy dosáhnou cíle bez výpadků a v požadované kvalitě.

Technická charakteristika technologie WiMAX

Základní struktura sítě WiMAX je buňková (podobně jako například u sítí GSM). Jedna buňka obsahuje jednu nebo více základnových stanic, se kterými pak komunikují stanice klientské (řešení point-to-multipoint). WiMAX podporuje výstavbu topologie MESH.

WiMAX má velmi propracovanou podporu řízení kvality služeb (QoS) a nabízí veškeré úrovně od Continuous Grant (plně garantovaná) až po Best Effort, což umožňuje bezproblémové nasazení náročných aplikací, jako je například IP telefonie.
Systém WiMAX podporuje technologii tzv. chytrých antén (Smart Antenna), které kvalitněji využívají kmitočtové spektrum a výrazně napomáhají přenosu signálu mezi klienty a základnovou stanicí.


Propustnost sítě WiMAX může u kombinovaného řešení dosáhnout až 72 Mb/s, při použití jednoduchého řešení s jednou základnovou stanicí a anténou je reálná propustnost cca 18 Mb/s.

Dosah signálu od základnové stanice závisí na typu terénu, ve kterém přenos probíhá. V otevřeném terénu lze dosáhnout až 50 km, v typické městské zástavbě až 10 km.

Není nutná přímá viditelnost mezi klientem a základnovou stanicí (NLOS), dosah takto šířeného signálu ovšem závisí na členitosti terénu a množství odrazných ploch. Reálně se vzdálenost klienta od základnové stanice pohybuje v jednotkách kilometrů.

Fyzická vrstva rádiového přenosu využívá modulaci typu OFDM, která je méně náchylná k vícecestným interferencím. Celá šířka pásma se rozděluje na více úzkých pásem (např. 256 subnosných u OFDM, 2048 u OFDMA) a původně širokopásmový signál je do nich paralelně rozdělen a přenášen jimi.

Jak vypadá instalace WiMAXu?

Je to velice jednoduché, jelikož WiMAX je opravdu profi zařízení, kde je vše integrováno v anténě. Tzv. ODU jednotku umístíme na komín, anténni stožárek a tím práce na střeše končí.

WiMAX

Pak jen svedeme klasický UTP kabelem dolů do kanceláře (serverovny). Zde je umístěna vnitřní jednotka, tzv. IDU, která slouží jako monitorovací a napájecí jednotka.

WiMAX

To je vše a nyní již lze jen využívat výhod této technologie…

Výhodné kombinace služeb

Připravili jsme pro Vás výhodné balíčky služeb, pokud je využijete, ušetříte jak za internet, tak za kvalitní příjem televize…

Výhodná předplacení

Buďte chytří a ušetřete… Naše výhodná předplacení Vám mohou ušetřit dva paušály ročně… Informujte se…

Instalace ZDARMA

Jste-li jednotlivec a přecházíte z jiné Wi-Fi, nabízíme instalaci ZDARMA. Tuto akci využijí také panelové domy s více zájemci…
Objednat služby Zavolejte mi