Dne 14.1.2016 byla dokončena výměna našeho hlavního spoje mezi telekomunikační věží Mezivrata a Vlašimí. Přes tento spoj jsou připojeny některé lokality, ale hlavně slouží jako záložní linka.

Spoj byl navýšen na trojnásobek své původní kapacity, což umožní navýšení rychlostí v závislích lokalitách, ale také velmi kvalitní zálohu k naší optické trase.

Mohlo by vás zajímat