Dnes 18.5.2017 byla postavena a v pátek 19.5.2017 byla uvedena do provozu nová páteřní trasa naší sítě. Jedná se o dva nové profesionální RR spoje v pásmu 10,5 GHz a 17 GHz z telekomunikační věže TVP Zvěstov na naši centrálu ve Velíši a v Louňovicích pod Blaníkem. Oba spoje mají mnohonásobně větší propustnost než dosud využívané a hlavně nejsou rušeny jinými Wi-Fi poskytovateli. Výrazné zvýšení kapacit se projeví ve všech návazných lokalitách. Dále bylo docíleno zakruhování lokality a tím zkvalitněna možnost zálohy linek při jakýchkoliv problémech.

Během následujících dní budou po otestování spoje převedeny do ostrého provozu (musí dojít k úpravám dvou anténních systémů na našich vysílačích) a v daných lokalitách dojde k několika krátkým výpadkům internetu. Za výpadky se omlouváme, ale věříme, že spoje budou pro všechny přínosem. Dojde k výraznému snížení latencí a tím k vylepšení služeb VoIP, on-line hraní atd.

A
B
C
D

Mohlo by vás zajímat