Ve dnech 2.12. až 5.12.2014 byla postavena a uvedena do provozu nová páteřní trasa naší sítě. Jedná se o tři nové profesionální RR spoje Alcoma MP600 v licencovaném pásmu 11 GHz, které zajistí stabilní provoz a odolnost proti zarušení.

Tato nová linka spojí naše dva optické POPy a to stávající ve Vlašimi a nově budovaný ve Zruči nad Sázavou. Linka bude sloužit jako propoj mezi oběma místy.

Mohlo by vás zajímat