V minulých dnech jsme dokončili vylepšení páteřních linek a osadili novou vysílací technologii na dalších místech. Zaměřujeme se na optimalizaci provozu, posílení páteřních spojů a nezapomínáme ani na záložní zdroje elektřiny, kde je potřeba :

  • TVP Český Šternberk – posílení záložního zdroje
  • Dolní Kralovice – přidání sektoru nového vysílání
  • Pravonín dům – posílení záložního zdroje
  • Zdislavice silo – nový spoj v licencovaném pásmu
  • Šebířov – výměna spoje 10G z Louňovic za nový o dvojnásobné kapacitě
  • Čečkov – upgrade vysílače, posílení nového vysílání
  • Soběšín bytovka – upgrade vysílače, posílení nového vysílání
  • Horní Lhota – přidání sektoru nového vysílání
  • Královna – nový spoj na vykrývač, upgrade technologie

Velice si vážíme našich klientů, a proto síť vylepšujeme a zkvalitňujeme a to i v menších obcích tak, aby kvalita služeb šla s dobou a byla co nejméně ovlivněna jinými ISP. Další upgrady a inovace připravujeme…

Mohlo by vás zajímat