V minulých dnech jsme dokončili vylepšení páteřních linek a osadili novou vysílací technologii na dalších místech. Zaměřujeme se i s ohledem na mimořádný stav a velké vytížení sítě na optimalizaci provozu a posílení páteřních spojů, kde je potřeba :

  • Domašín náměstí hospoda – dvojnásobné navýšení kapacity páteřního 10G spoje
  • Hroznice – modernizace vysílání, nová linka na vysílač
  • Divišov – Plochá dráha – kompletní výměna záložní UPS a baterií
  • Koblasko – navýšení kapacity páteřního 10G spoje
  • Dub – dvojnásobné navýšení kapacity páteřního 10G spoje
  • Zliv – upgrade technologie, osazení nového vysílání
  • Spoj mezi TVP Kácov a TVP Český Šternberk – zdvojnásobení kapacity spoje
  • Bolina – dvojnásobné navýšení kapacity páteřního 10G spoje

Velice si vážíme našich klientů, a proto síť vylepšujeme a zkvalitňujeme a to i v menších obcích tak, aby kvalita služeb šla s dobou a byla co nejméně ovlivněna jinými ISP. Další upgrady a inovace připravujeme…

Mohlo by vás zajímat