Naši síť stále vylepšujeme a jinak tomu nebude ani v roce 2020, kdy budeme hojně rozvíjet pásmo 60 GHz, které bylo uvolněno ČTÚ v půlce ledna.

V minulých dnech jsme dokončili vylepšení páteřních linek a osadili novou vysílací technologii na dalších místech. Jedná se o tyto body a trasy :

  • Římovice – zvýšení kapacity záložního zdroje a optimalizace POPu
  • Miřetice vodárna – zvýšení kapacity záložního zdroje a optimalizace POPu
  • Vlašim – Hromas – rozšíření sektorového vysílaní
  • Ovčíny – optimalizace provozu a zvýšení propustnosti bodu
  • Třebešice – optimalizace páteřní linky do obce
  • Kácov Kostel – nový páteřní spoj na bod a jeho optimalizace
  • Veselka, Koblasko – optimalizace páteřních 10G spojů a navýšení jejich kapacit

Velice si vážíme našich klientů, a proto síť vylepšujeme a zkvalitňujeme a to i v menších obcích tak, aby kvalita služeb šla s dobou a byla co nejméně ovlivněna jinými ISP. Další upgrady a inovace připravujeme…

Mohlo by vás zajímat