Technická charakteristika technologie WiMAX

Základní struktura sítě WiMAX je buňková (podobně jako například u sítí GSM). Jedna buňka obsahuje jednu nebo více základnových stanic, se kterými pak komunikují stanice klientské (řešení point-to-multipoint). WiMAX podporuje výstavbu topologie MESH.

WiMAX má velmi propracovanou podporu řízení kvality služeb (QoS) a nabízí veškeré úrovně od Continuous Grant (plně garantovaná) až po Best Effort, což umožňuje bezproblémové nasazení náročných aplikací, jako je například IP telefonie.
Systém WiMAX podporuje technologii tzv. chytrých antén (Smart Antenna), které kvalitněji využívají kmitočtové spektrum a výrazně napomáhají přenosu signálu mezi klienty a základnovou stanicí.


Propustnost sítě WiMAX může u kombinovaného řešení dosáhnout až 72 Mb/s, při použití jednoduchého řešení s jednou základnovou stanicí a anténou je reálná propustnost cca 18 Mb/s.

Dosah signálu od základnové stanice závisí na typu terénu, ve kterém přenos probíhá. V otevřeném terénu lze dosáhnout až 50 km, v typické městské zástavbě až 10 km.

Není nutná přímá viditelnost mezi klientem a základnovou stanicí (NLOS), dosah takto šířeného signálu ovšem závisí na členitosti terénu a množství odrazných ploch. Reálně se vzdálenost klienta od základnové stanice pohybuje v jednotkách kilometrů.

Fyzická vrstva rádiového přenosu využívá modulaci typu OFDM, která je méně náchylná k vícecestným interferencím. Celá šířka pásma se rozděluje na více úzkých pásem (např. 256 subnosných u OFDM, 2048 u OFDMA) a původně širokopásmový signál je do nich paralelně rozdělen a přenášen jimi.

Výhodné kombinace služeb

Připravili jsme pro Vás výhodné balíčky služeb, pokud je využijete, ušetříte jak za internet, tak za kvalitní příjem televize…

Výhodná předplacení

Buďte chytří a ušetřete… Naše výhodná předplacení Vám mohou ušetřit dva paušály ročně… Informujte se…

Instalace ZDARMA

Jste-li jednotlivec a přecházíte z jiné Wi-Fi, nabízíme instalaci ZDARMA. Tuto akci využijí také panelové domy s více zájemci…
Objednat služby Zavolejte mi